Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wanneer u bij het invullen van het reserveringsformulier op onze site persoonlijke informatie verzendt verloopt dat via een SSL-gecodeerde verbinding.

Je-domeinnaam.nl besteedt de grootst mogelijke zorg aan de inhoud van haar site. De verstrekte informatie op de site wordt zo actueel mogelijk bijgehouden. Toch kan het zijn dat de weergegeven informatie op de site niet (meer) geheel juist is.

Het is de bezoekers van deze site niet toegestaan verstrekte (auteursrechtelijk beschermde) informatie, producten of diensten zonder voorafgaande toestemming van je-domeinnaam anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, te verspreiden of openbaar te maken.
je-domeinnaam.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit of enigerlei verband houdt met gebruik van deze site en/of met de onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Onze website zou links kunnen bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Het is uw eigen verantwoordelijkheid deze sites na te trekken.